Inwestowanie w uran w 2024 wszystko co musisz wiedzieć

Inwestowanie w uran w 2024 wszystko co musisz wiedzieć

jak inwestować w uran

Przez uwagę medialną należy rozumieć wzmożone zainteresowanie danym aktywem w tzw. W przypadku uranu, to zainteresowanie nasiliło się w związku z Konferencją COP 28 (przełom listopada/grudnia 2023 roku), w trakcie której wiele krajów zadeklarowało potrojenie produkcji energii z atomu do 2050 roku. Tym samym hasła „uran” i „energetyka jądrowa” trafiły do nagłówków wielu gazet, a „ludzie z branży” zaczęli publikować wykresy przedstawiające, jak głęboki będzie deficyt uranu na rynku w kolejnych latach. Jeśli jednak jesteś inwestorem długoterminowym, nie musisz śledzić chwilowych wahań na rynku. Na naszej platformie masz możliwość zakupu mniejszych spółek górniczych, takich jak NexGen (NXE.US), Uranium Energy Corp (UEC.US) lub dużych i rozpoznawalnych spółek, takich jak Kazatomprom (KAZ.UK) czy Cameco (CCJ.US).

Global X Uranium ETF (URA)

W bajkach inwestycyjnych istnieją mistrzowie, którzy kupują na dołkach i sprzedają na górkach. W piłkę nożną gra 22 piłkarzy, ale na koniec i tak wygrywają Niemcy. Giełda rośnie albo spada, ale i tak w długim terminie rosła. Oczywiście tak było przez ostatnie 100 lat i dotyczyło to giełdy jako zbioru akcji wielu firm.

Inwestowanie w uran: przewodnik dla początkujących inwestorów

jak inwestować w uran

Tak, najwięcej pracy po naszej stronie będzie na początku inwestycji. Musimy dobrać portfel, którego ryzyko — czyli zakres wahań — będzie dla nas „do przeżycia”. Naszą odporność na wahania możemy przetestować, inwestując niewielkie kwoty. Wartość jednej jednostki ETF nie przekracza zazwyczaj kilkuset złotych. Posiada największą liczbę atomową wśród wszystkich pierwiastków naturalnie występujących na Ziemi. Składa się ze słabo promieniotwórczych izotopów, które ulegają rozpadowi radioaktywnemu.

Brokerzy oferujący ETF, akcje i kontrakty

  1. «Utworzenie ANU Energy OEIC Ltd. jest projektem, nad którym pracujemy od prawie czterech lat, będącym częścią szerszej strategii Kazatompromu skoncentrowanej na fundamentach – dodał Sharipov.
  2. Został powołany w 2021 roku dzięki inwestycji Kazatompromu (największy producent uranu na świecie) oraz państwowego funduszu majątkowego Kazachstanu.
  3. Naszym zdaniem wynika on z jednej strony z tego, że fundusz ma w swoim portfelu nie tylko spółki uranowe, z drugiej zaś z faktu, że szeroka branża firm związanych z wydobyciem uranu radziła sobie gorzej niż cena surowca.
  4. Są to fundusze, które inwestują w różne aktywa, w tym w uran, a ich cena na giełdzie odzwierciedla wartość tych aktyw.
  5. Są bardziej otwarci na inwestycje zagraniczne i chętniej wybierają ETF-y, szczególnie te zdywersyfikowane.
  6. Chiny również zadeklarowały zainteresowanie tą technologią, a nawet zbudowały w lipcu 2021 roku pierwszy w historii reaktor SMR.

Wspomnieli oni o ogólnoświatowej tendencji do ponownego wykorzystania energii jądrowej. Ich raport wskazuje na trudności, jakie napotkała branża po incydencie w Fukushimie, w tym liczne wyłączenia reaktorów jądrowych i niskie ceny uranu. Niemniej jednak uważają oni, że połączenie kilku czynników sprawia, że uran wchodzi obecnie w nową fazę wzrostu.

jak inwestować w uran

Chwiejna wycena uranu

Publikowane na stronach serwisu analizy i opracowania stanowią wyłącznie wyraz poglądów osobistych redakcji i nie powinny być inaczej interpretowane. Wszelkie decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie powyższych informacji lub analiz podejmowane są wyłącznie na własne ryzyko.Redakcja dokłada wszelkich starań, aby prezentowane treści, w tym dane liczbowe, były poprawne. Jednak mogą zdarzać się błędy i z tego tytułu nie ponosimy odpowiedzialności. Co jednak może dziwić, nie znajdziemy w ich ofercie, CFD na uran. Możemy jedynie zainwestować w instrument ETF CFD – przykładowo broker XTB udostępnia instrument, którego wartość bazuje na cenie rynkowej Global X Uranium ETF. Pamiętaj, że kluczem do inwestowania jest dywersyfikacja – nie należy lokować wszystkich środków w jeden koszyk, nawet jeśli wydaje się on obiecujący.

Czy zakładamy, że będziemy w tym czasie dopłacać do inwestycji? Możemy być pewni, że panika na rynku uruchomi nasz strach i będziemy skłonni uciekać od ryzyka. Tymczasem historia mówi, że to były najlepsze momenty na kupno. Inną pułapką, w którą wpadają nowi inwestorzy, jest natarczywe sprawdzanie kursów swojej inwestycji.

Uran nie wydaje się zbyt popularnym surowcem, jednak kilkanaście lat temu panowała na tym rynku duża bańka spekulacyjna. Spowodowana była szeregiem czynników jednorazowych, które skumulowały się w bardzo krótkim okresie. Między 2005 i 2007 rokiem nastąpiło zatopienie kopalni Cigar Lake w Sasketchewan oraz zniszczenie kopalni Ranger przez cyklon. Jednocześnie rynek otrzymał wiadomość, że Chiny oraz Indie zamierzają znacząco zainwestować w rozwój elektrowni atomowych. Inwestorzy zaczęli spodziewać się dużego zapotrzebowania na uran przy jednoczesnym spadku podaży.

Niestety incydenty takie jak wybuch w Czarnobylu spowodowany przegrzaniem reaktora lub trzęsienie ziemi w japońskiej Fukushimie, które również doprowadziły do wybuchu, nie tworzą dobrej opinii na temat uranu. Wydarzenia te sprawiły, że surowiec znalazł się na językach całego świata, protesty przeciwko tego typu źródłom energii, spowodowały, że, notowania uranu mocno ucierpiały. Dlatego nasuwa się pytanie, jaka jest przyszłość omawianego pierwiastka?

Innymi kluczowymi firmami z branży energetyki jądrowej są australijska BHP Group, francuska Areva i japońskie Sumitomo Corporation. Natomiast obecnie coraz częściej mówi się o konieczności „odchodzenia od węgla” w gospodarce energetycznej w skali światowej. Do łask powoli wracają już elektrownie atomowe, za czym niestety nie idzie otwieranie nowych kopalni uranu. W styczniu 2020 roku spółka Energy Resources zamknęła kopalnię zlokalizowaną w Australii, gdzie roczne wydobycie wynosiło 3,5 mln funtów.

Następnie trzeba przeanalizować aktualną sytuację na rynku oraz prognozy dotyczące przyszłości. Ważne jest także poznanie podstawowych informacji na temat producentów uranu oraz ich produktów. Fundusz ma zauważalnie mocniej zdywersyfikowany portfel niż ETF URA, wciąż jednak pięć https://www.forexpulse.info/ z 35 spółek odpowiada za ponad połowę wagi całego portfolio. Ze względu na ponad 9% ekspozycję na jednostki funduszu Sprott Physical Uranium można liczyć na to, że URNM będzie lepiej skorelowany z notowaniami samego uranu niż ETF-y mające w portfelu same akcje spółek z sektora.

To jest wtedy najbardziej opłacalne, ponieważ złoto to inwestycja długoterminowa, która najwyższą stopę zwrotu przynosi dopiero po kilku latach – 10 lat temu uncja złota kosztowała w granicach euro, teraz kosztuje około euro. – O złocie jako aktywie https://www.forexgenerator.net/ inwestycyjnym warto pamiętać niezależnie od tego, co dzieje się na świecie. Złota sztabka czy moneta może stanowić bowiem zabezpieczenie na czarną godzinę. – Duże zainteresowanie złotem zauważyliśmy w momencie, kiedy była galopująca inflacja.

Jest to również największy fundusz tego typu, posiadający aktywa w zarządzaniu rzędu 2,75 mld USD. URA zapewnia ekspozycję głównie na spółki związane z wydobyciem uranu, ale w jego portfelu obecne są też firmy związane mocniej z branżą jądrową (producenci części do reaktorów oraz sprzętu https://www.forexpamm.info/ dla przemysłu jądrowego). W związku z tym, nie można powiedzieć, że zapewnia on czystą ekspozycję na spółki uranowe. Co więcej, w przeszłości emitent tego ETF-u kilkukrotnie zmieniał skład jego portfela, co było jednym z powodów, dlaczego ostatecznie zrezygnowaliśmy z inwestycji w URA.

Nie da się ich wyeliminować całkowicie, ale gdy zautomatyzujemy i uprościmy proces podejmowania decyzji, to ich wpływ będzie mniejszy. W rudach uranowych wydobywany jest metodą otworową, głębinową i odkrywkową. W celu wykorzystania go jako paliwo przechodzi on niezbędne obróbki. Ciekawą, bezpieczną, czystą i tanią metodą pozyskiwania energii jest kontrolowane rozszczepienie atomów izotopów – uranu – 235 i uranu – 238. Państwa będące w czołówce w pozyskiwaniu energii z uranu to Kazachstan, Kanada, Niger, Australia, Namibia. Trochę mniejsze, jednak także spore wydobycie uranu odbywa się także w Kongu i USA.

Warto przed inwestycją w dany ETF dokładnie sprawdzić, czy pozwoli Wam on na bezpieczną ekspozycję. «URNM jest jedynym funduszem ETF typu pure-play uranium equities notowanym w Stanach Zjednoczonych i cieszymy się, że możemy zaoferować inwestorom dwie atrakcyjne opcje inwestowania w tym sektorze» – dodał Ciampaglia. Dodatkowym, dużym wyzwaniem dla inwestorów jest również magazynowanie tego surowca. Płynność na rynku uranu jest nadal niska, więc obecnie bardzo trudno jest handlować wyłącznie cenami spot uranu. Dwaj najwięksi producenci na świecie to kazachski Kazatomprom oraz kanadyjska firma Cameco, w wyniku pandemii ograniczyli znacznie swoje wydobycie co znalazło przełożenie na wzrost ceny surowca.

Dzięki zastosowaniu technologii ISR wydobycie rudy uranu odbywa się bez stosowania robót strzałowych i bez wysyłania górników pod ziemię. Roztwór zawierający rozpuszczony uran jest wydobywany z powrotem na powierzchnię przez odpowiednie “studnie produkcyjne». Roztwór ten jest następnie przetwarzany w celu odzyskania samego uranu. Inwestowanie w uran jest możliwe poprzez zakup akcji spółek sektora jądrowego. Akcje takich spółek jak Kazatomprom (KAZ.UK) czy Cameco (CCJ.US) powinny być dobrze znane inwestorom ze względu na fakt, że czasem przedsiębiorstwa te wypłacają dywidendy. Reaktory tego typu pozwalają również zaoszczędzić czas potrzebny na budowę jednego dużego reaktora. Przyjęcie tej technologii przez rządy USA i Chin może sygnalizować rosnący popyt na reaktory SMR w najbliższych latach.

Dejar un comentario