Od «denazyfikacji» do «żałowania Ukraińców» Tak zmieniają się cele wojny Rosjan

Od «denazyfikacji» do «żałowania Ukraińców» Tak zmieniają się cele wojny Rosjan

co to jest denazyfikacja i demilitaryzacja

Także Dmitrij Miedwiediew, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, chce zapobiec członkostwu Ukrainy w NATO. W wywiadzie dla rosyjskiego tygodnika “Argumenty i Fakty” Miedwiediew powiedział 29 czerwca, że dla Rosji byłoby to bardziej niebezpieczne niż członkostwo Szwecji i Finlandii w Sojuszu Północnoatlantyckim. Właściwym celem Rosji jest “zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom wschodniej Ukrainy, by nie groziła im militaryzacja i nazyfikacja, a także by z terytorium Ukrainy nie płynęło zagrożone dla bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej”, jak wyjaśniał w wywiadzie Ławrow. Był to jego pierwszy wywiad dla dziennikarzy europejskich stacji telewizyjnych od czasu rozpoczęcia wojny w Ukrainie. «Cele, o których mówił prezydent Putin, to demilitaryzacja i denazyfikacja Ukrainy. W rzeczywistości obie te grupy stanowią zagrożenie dla naszego państwa i narodu» – powiedział dziennikarzom Pieskow.

demilitaryzacja i denazyfikacja Ukrainy

Sowieci doszli do wniosku, że choć socjalistyczna transformacja Niemiecjeszcze się nie zakończyła, to konieczne były do niej inne metody niż twardadenazyfikacja, która osiągnęła już podstawowe cele. Nowym priorytetem byławalka z blokiem https://www.forexpulse.info/ zachodnim i na tym skupiły się ich wysiłki w Niemczech. Upadek nazistowskich Niemiec w 1945roku wieńczył wydarzenia II wojny światowej w Europie. Wiązał się również znowymi wyzwaniami, przed którymi stanęli alianccy zwycięzcy.

co to jest denazyfikacja i demilitaryzacja

Sensacyjny scenariusz. Tak mogą pozbawić Bidena władzy

Alianci słusznie założyli, że jeślichcą uniemożliwić odrodzenie się nazizmu, to denazyfikacja powinna oczyścić zjego popleczników niemiecki biznes i administrację publiczną. Polowano tak nafunkcjonariuszy NSDAP czy SS, jak również na członków organizacji powiązanych znimi, lecz niebędących częścią partii. Przesłanką do aresztowania mogło być wsparcie udzielane reżimowi lub publiczne wyrażanie dla niegopoparcia, zwłaszcza jeśli aresztowany był istotną figurą. https://www.forexrobotron.info/ Już27 sierpnia 1945 roku wszyscy członkowie NSDAP, SS, Gestapo, SA oraz żołnierzew randze porucznika lub wyższej mieli zgłosić się do sowieckich władzokupacyjnych. Następniewymierzano im kary, którymi zazwyczaj były konfiskata własności (przy czymdochodziło do wielu nadużyć) oraz deportacja z miejsca zamieszkania. Zaczęłodochodzić przy tym do tak wielu nadużyć, że Sowieci zdecydowali się uściślićkwestię tego, kto ma podlegać konfiskacie własności.

Co mówili rosyjscy politycy na czele z Putinem? Tak zmieniają się cele wojny z Ukrainą

W telewizyjnym wystąpieniu prezydenta Putina z 24 lutego, w którym ogłosił rosyjską inwazję i nazwał ją «specjalną operacją wojskową», sporo miejsca zajęło rzekome zagrożenie Rosji ze strony dalszego rozszerzania NATO na wschód. W swym przemówieniu Putin stwierdził już wtedy, że celem «specjalnej operacji wojskowej» jest ochrona «ludzi, którzy od ośmiu lat są poddawani tyranii i ludobójstwu przez kijowski reżim». W sobotę Putin powiedział, że Moskwa nie rezygnuje z negocjacji i że jest gotowa do przedyskutowania «dopuszczalnych rozwiązań» wojny na Ukrainie. Według analityków żądania Federacji Rosyjskiej dotyczące «demilitaryzacji» mają na celu pozbawienie Ukrainy możliwości przeciwstawienia się rosyjskiej agresji, natomiast wypowiedzi o «denazyfikacji» wskazują na chęć zmiany władzy na Ukrainie. Ambasador Jerzy Marek Nowakowski, były przedstawiciel Polski na Łotwie i w Armenii, napisał ostatnio, że Putin dąży do odtworzenia imperium rosyjskiego w granicach z 1793 roku. Władimir Putin ostro skrytykował to, że komuniści stworzyli formalno-prawny mechanizm, który – przynajmniej teoretycznie – miał umożliwiać narodom innym niż Rosjanie wyjście z granic byłego imperium rosyjskiego, a później także opuszczenie Związku Sowieckiego.

Inwazja Rosji na Ukrainę. Co oznacza «demilitaryzacja» i «denazyfikacja»?

co to jest denazyfikacja i demilitaryzacja

W zgodzie z oficjalną linią partii, arystokratów ikapitalistów obarczono winą za dojście Hitlera do władzy. Z powodówideologicznych rozprawiono się z nimi szczególnie brutalnie (choć należy tuzaznaczyć, że wbrew propagandzie byli naziści, wcale nie byli traktowani nazachodzie pobłażliwie). Według analityków żądania Federacji Rosyjskiej dotyczące “demilitaryzacji” mają na celu pozbawienie Ukrainy możliwości przeciwstawienia się rosyjskiej agresji, natomiast wypowiedzi o “denazyfikacji” wskazują na chęć zmiany władzy na Ukrainie.

  1. Rozpoczęłosię zdecydowane uderzenie w nazistów, wciąż piastujących stanowiska publiczne.
  2. Dopiero wraz z upadkiem  muru berlińskiego  w 1989 roku i upadkiem sowieckiej kontroli w Europie Wschodniej można było rozwiązać ostatnie kwestie wojny.
  3. Podejrzewano, że Rosja może «przygotowywać grunt pod zaanektowanie południowej Ukrainy».
  4. Ideologię nazistowską uznano za nielegalną i karaną, a w strefach wschodnich nierzadko działalność w partii była traktowana jako przestępstwo, karane nawet śmiercią.
  5. Zarówno Gustav jak i Alfred zarządzali koncernem dostarczającym sprzętwojskowy niemieckim siłom zbrojnym.

Pierwsze spotkanie „Wielkiej Trójki” (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Związek Radziecki), konferencja w Teheranie, było jednym z zaledwie dwóch spotkań trzech przywódców w czasie wojny. Krótko po przystąpieniu USA do wojny obaj przywódcy spotkali się ponownie w Waszyngtonie. Pod kryptonimem Arcadia Conference, Roosevelt i Churchill odbywali spotkania między 22 grudnia 1941 a 14 stycznia 1942. Podczas dwudniowego spotkania przywódcy opracowali Kartę Atlantycką , która wzywała do samostanowienia narodów, wolności mórz, globalnej współpracy gospodarczej, rozbrojenia narodów-agresorów, zmniejszenia barier handlowych oraz wolności od niedostatku i strachu. Spotkanie odbyło się, gdy statek był zakotwiczony w US Naval Station Argentia (Nowa Fundlandia), która została niedawno przejęta od Wielkiej Brytanii w ramach umowy dotyczącej baz dla niszczycieli. W wywiadzie dla rosyjskiego tygodnika «Argumenty i Fakty» Miedwiediew powiedział 29 czerwca, że dla Rosji byłoby to bardziej niebezpieczne niż członkostwo Szwecji i Finlandii w Sojuszu Północnoatlantyckim.

Ze względu na to, że rządy objęli najbardziej spośród stronnictw politycznych prześladowani przez nazistów komuniści i socjaliści. Samo członkostwo w NSDAP było nierzadko traktowane jako przestępstwo, zaś dostęp byłych nazistowskich urzędników do urzędów państwowych był poza pojedynczymi przypadkami uniemożliwiony. W strefie radzieckiej wykonano kilkakrotnie więcej wyroków śmierci niż w strefach zachodnich razem wziętych, wiele osób zmarło w czasie przesłuchań i tortur, a także z powodu panujących w obozach warunków sanitarnych (łącznie co najmniej 42 tys. osób). Jej celem jest obrona ludzi, którzy w ciągu ośmiu lat byli ofiarą prześladowań, ludobójstwa ze strony reżimu kijowskiego.

Szczególną uwagę poświęcono koncernowi IG Farben, który dostarczałdo obozów zagłady gaz wykorzystywany do zabijania więźniów, a w swoichfabrykach korzystał z niewolniczej pracy. Jeszcze w 1945 roku aresztowano jegoliderów, którym zorganizowano osobny proces. Na ławie oskarżonych zasiedlimiędzy innymi Karl Krauch (6 lat więzienia), Hermann Schmitz (4 lata więzienia)i Georg Von Schnitzler (5 lat więzienia). Alianci uznali, że takie rozprawieniesię z poplecznikami nazistów w biznesie jest konieczne do wykorzenienia tejideologii.

Na Dalekim Wschodzie wojska amerykańskie zajęły Japonię i były wspomagane przez siły Brytyjskiej Wspólnoty Narodów w odbudowie i demilitaryzacji kraju. Ponadto Stalin obiecał wolne wybory po wojnie; to jednak nie zostało spełnione. Po zakończeniu spotkania uzgodniono ostateczny plan okupacji Niemiec i Roosevelt uzyskał słowo Stalina, że ​​Związek Radziecki będzie uczestniczył w nowej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Gdy wojna dobiegała końca, Wielka Trójka spotkała się ponownie w czarnomorskim kurorcie Jałta w dniach 4-11 lutego 1945 r. Każdy przybył na konferencję z własnym programem, z Rooseveltem proszącym o sowiecką pomoc przeciwko Japonii, Churchill domagającym się wolnych wyborów w Europa Wschodnia i Stalin pragnący stworzyć sowiecką strefę wpływów.

co to jest denazyfikacja i demilitaryzacja

Siergiej Ławrow nie wykluczył rozszerzenia «celów geograficznych» w wojnie z Ukrainą poza tzw. Republiki ludowe i dodał, że prowadzenie negocjacji z Ukrainą «w obecnej sytuacji» nie ma sensu. Podejrzewano, że Rosja może «przygotowywać grunt pod zaanektowanie południowej Ukrainy».

Pozwoliły one jednak na eliminacjęwiększości popleczników dawnego reżimu z życia publicznego. Z czasem Sowiecidoszli do wniosku, że całkowita eliminacja byłych zwolenników Hitlera jestniepraktyczna i zamiast tego, postanowili zresocjalizować tych, którychprzewinienia uznano za najmniejsze. W ten sposób alianci zachodnirozprawili się z wyższymi funkcjonariuszami reżimu, lecz wciąż pozostawałakwestia szeregowych funkcjonariuszy partyjnych i ich popleczników. W ichidentyfikacji miały pomóc listy członkostwa w NSDAP, które w kwietniu 1945 rokuzostały uratowane przed zniszczeniem. Innym sposobem na ocenę poziomu poparciadla nazistów były kwestionariusze, wypełniane przez Niemców między 1945 a 1948rokiem. Odpowiedzi na 131 pytań miały pomóc w ocenie, czy dany człowiek byłzwolennikiem polityki Hitlera.

Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow powiedział we wtorek, że albo Ukraina spełni żądania Rosji, albo «sprawę rozstrzygnie armia rosyjska». – Wróg doskonale zdaje sobie sprawę z naszych propozycji dotyczących demilitaryzacji i denazyfikacji terytoriów kontrolowanych – stwierdził. Rosja nie nazywa swoich działań przeciwko Ukrainie wojną, lecz «specjalną operacją wojskową» i domaga się od władz w Kijowie «demilitaryzacji» i «denazyfikacji» kraju, a także uznania zaanektowanego w 2014 r.

Ostatnie spotkanie Wielkiej Trójki odbyło się w Poczdamie w Niemczech między 17 lipca a 2 sierpnia 1945 r. Reprezentantem Stanów Zjednoczonych był nowy prezydent Harry S. Truman , który objął urząd po śmierci Roosevelta w kwietniu. W sprawie Polski Stalin zażądał, aby Związek Sowiecki otrzymał terytorium od sąsiada w celu stworzenia obronnej strefy buforowej. https://www.forexeconomic.net/ Zgodził się na to niechętnie, a Polska otrzymała rekompensatę przesuwając swoją zachodnią granicę do Niemiec i otrzymując część Prus Wschodnich. Kluczowe dyskusje dotyczyły składu organizacji, a także projektu Rady Bezpieczeństwa. Z tego spotkania powstała Karta Narodów Zjednoczonych, która dała początek nowoczesnej Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Zgodnie z dyrektywą zpaździernika 1945 roku, wszelka własność osób, które wspierały Hitlera, mogłazostać przejęta przez władze sowieckie. W praktyce przyjęte zarządzeniepozwalało na przejęcie pełnej kontroli nad niemal całym przemysłem. Następniewydano rozkazy autoryzujące rekwizycję całej własności byłych członków NSDAP iorganizacji z nią powiązanych. Denazyfikacja w wykonaniu ZSRR miała ten samcel, co w przypadku aliantów zachodnich. Poprzez likwidację NSDAP wraz ze wszystkimi podorganizacjami, rozwiązanie sił SS czy gestapo, zniesienie wszelkich przepisów prawa związanych z dyskryminacją wprowadzonych przez nazistów. Częścią działań było również uwalnianie państwa od zwolenników ideologii nazistowskiej.

Znacznie większym problemem okazała się identyfikacja szeregowych nazistów . Elementem współczesnej wojny jest wojna informacyjna, a sekcje komentarzy stają się celem działań farm trolli. Cytowany przez polskieradio.pl Lexatrade Forex Broker Review prof. Hieronim Grala, historyk i wieloletni dyplomata w Rosji, powiedział, że retoryka stosowana przez rosyjskiego lidera jest nie tylko absurdalna, ale też nie znajduje potwierdzenia w historii. Zatrzymano wówczasmiędzy innymi Alfreda Kruppa, choć stanowił on jedynie zastępstwo za swojegoojca Gustava Kruppa, którego ze względu na zły stan zdrowia nie zdecydowano sięsądzić. Zarówno Gustav jak i Alfred zarządzali koncernem dostarczającym sprzętwojskowy niemieckim siłom zbrojnym. Amerykanie uznali, że choć to Gustaw byłnominalnie szefem koncernu, to cała rodzina winna była wspierania nazistów.Ostatecznie Alfreda skazano w Norymberdze w osobnym procesie na 12 latwięzienia.

Dejar un comentario